Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2016-08-17

KVALITETSSÄKRAD SPANNMÅL & OLJEVÄXTER

Säkra och spårbara livsmedel samt omsorg om miljön.

IP är en standard för kvalitetssäkrad produktion av livsmedel och prydnadsväxter i hela kedjan från primärproduktion till förädling och hantering. IP-standarden ägs och förvaltas av Sigill Kvalitetssystem AB, ett dotterbolag till LRF.

Produktionsreglerna för Spannmål & Oljeväxter finns på två nivåer, Sigillnivå och tillvalsnivå. För produktion Spannmål & Oljeväxter finns en handbok för Sigillnivån i vilken tillvalsnivån ingår.


SIGILLNIVÅ

  • Innehåller krav baserade på svensk lag inom livsmedelssäkerhet och miljö samt krav som går utöver lagen.
  • Råvaror som producerats enligt produktionsreglerna på Sigillnivån betecknas ”Sigillråvaror”.
  • Sigillråvaror ska användas vid produktion av produkter som ska märkas med Svenskt Sigill.

 

FRIVILLIGT TILLVAL FÖR KLIMATCERTIFIERING
Standarden innehåller ett frivilligt tillval för klimatcertifiering. Det innebär att producenten genomför ytterligare åtgärder för att minska klimatpåverkan, t ex att spara energi och kväve, köpa grön el och använda sparsamt körsätt. Producenten får då använda märkningen Svenskt Sigill Klimatcertifierad.

 

OBEROENDE KONTROLL
Vid en IP-certifiering kontrolleras verksamheten regelbundet av en oberoende part, ett certifieringsorgan, som intygar att kraven i standarden uppfylls. Ackreditering innebär att certifieringsorganets oberoende och kompetens kontrolleras av en myndighet (Swedac i Sverige).