Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2015-02-17

ANSLUTNING

Sigill Biodling är öppet för alla företag och anslutning till systemet är frivillig.

Det finns två anslutningsalternativ; För certifiering av enskilt företag - Enskild anslutning och anslutning för certifiering av en grupp av företag under gemensam ledning - Huvudman För Grupp (HFG).

 

ENSKILD ANSLUTNING
Ansökan om enskild anslutning till Sigill Biodling sker direkt till Certifieringsorganet (CO). Ett certifieringsintyg utfärdas efter godkänd revision på företaget. Kostnad för revision betalas till Certifieringsorganet och faktureras av detta i samband med revision. En årlig systemavgift betalas från månad för ansökan till Sigill Kvalitetssystem. Efter godkänd revision är företaget anslutet tills utträde begärs eller uteslutning sker.

 

GRUPPANSLUTNING 
Anslutning till Sigill Biodling kan ske för grupp av biodlare. Varje enskild medlem i HFG ska uppfylla samma villkor för certifiering som vid enskild anslutning och ingår endast i gruppcertifieringsintyget om revisionen bedömts som godkänd. HFG ska genom särskilda krav på särhållning och spårbarhet (se punkt 2.6.14) under eget ansvar även kunna hantera avstängda och uteslutna producenter. Motsvarande krav på spårbarhet och särhållning gäller även för produkter från producenter som inte ingår i certifieringen, men som hanteras av HFG.

Gruppcertifiering är öppen för företag, föreningar och försäljningsorganisationer. Vid en gruppcertifiering blir HFGs organisation och juridiska person certifierad. De enskilda producenterna som ingår i gruppcertifieringen säljer (levererar) produkter genom HFGs organisation som kan sälja vidare produkterna under certifieringen. De enskilda producenterna är dock inte certifierade utan är att betrakta som underleverantörer till HFG och kan därmed inte själva sälja sina produkter som certifierade. Den försäljningen måste ske genom HFG. Om underleverantörer till HFG köper certifierad honung från HFG kan de sälja den vidare som certifierad.

Grundvillkor, regler för revision och sanktionssystem är de samma för varje enskilt företag i HFG som vid enskild anslutning.

 

Råvaror kvalitetssäkrade genom Sigill Biodling kan märkas med kontroll- och urpsrungsmärket Svenskt Sigill. För detta krävs en särskild märkeslicens.

Om biodlaren har egen förädling av honung (utöver slungning och burkning) finns möjlighet att med hjälp av tillvalsregler certifiera livsmedelssäkerhet i förädlingsledet.