Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2017-01-09

EGENREVISION

Varje år genomför alla certifierade företag en egenrevision.

Varje år genomför alla certifierade företag en egenrevision där eventuella avvikelser och brister noteras i en åtgärdsplan. Korrigerande åtgärder ska vidtas snarast och kontrolleras vid nästföljande revision.

Kontakta det Certifieringsorgan som ni anlitat för vidare informationom kring er egenrevision. 

 

Görs egenrevisionen med hjälp av regelhandboken (som finns som en ifyllningsbar PDF) ska en åtgärdsplan (som också finns som ifyllningsbar PDF) skickas till det valda certifieringsorganet.

 


Om åtgärdsplan inte skickats in efter påminnelse leder det till avstängning tills det är åtgärdat.