•  
 • CERTIFIERING
 • IP STANDARD
Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2015-01-22

SVENSKT SIGILL OCH GENTEKNIKEN

GMO är inte tillåtet vid produktion av produkter som marknadsförs med märkningen Svenskt Sigill produkter, vare sig som foder eller vid odling av grödor. Här kan du läsa mer om varför.

GMO har varit en omdiskuterad fråga sedan gentekniskt förändrade grödor (GMO) introducerades inom EU och import av gentekniskt förändrade foderråvaror blev aktuellt. Svenska mejeriföretag sade nej till GMO-grödor som foder 1996 och följdes av samtliga branscher inom animalieproduktionen. Certifiering enligt IP Sigill, den nivå i standarden som berättigar till användning av märkingen Svenskt Sigill, garanterar att GMO inte används i växtodling eller som foder till djur.

 • KONTROLLERAD ANVÄNDNING AV GENTEKNIKEN ACCEPTERAS
  Man måste skilja på användningen av genteknik som tillämpas i slutna kärl och GMO som sätts ut i naturen. Många viktiga vitaminer, aminosyror och läkemedel framställs med hjälp av gentekniskt förändrade bakterier i slutna kärl. Genteknik som sådan kan användas för att positivt verka för ökad hållbarhet i livsmedelsproduktionen.

 • SVENSKA KONSUMENTER VILL INTE HA GMO I DESS NUVARANDE TILLÄMPNING
  Konsumentstudier sedan början av 2000-talet anger tydligt att en majoritet av konsumenterna värdesätter att svenska bönder inte odlar GMO-grödor och inte använder GMO-grödor till foder. Ett flertal konsumentstudier har visat att en majoritet av tillfrågade konsumenter är starkt kritiska till tillämpning av genteknik i odlingen och vill ha märkning.

  Konsumentföreningen Stockholm har årligen kartlagt medlemmarnas värderingar sedan 1998. Även om den negativa attityden minskat sedan 1998 så är en majoritet fortfarande negativ 2012 och kan inte tänka sig att köpa GMO-produkter. Man är orolig över teknikens tillämpning och kritisk till bioteknikföretagen och patenten på utsäde. Dagens tillämpningar d v s huvudsakligen herbicid- eller insektsresistens uppfattas inte heller tillföra konsumentnytta.

 • SYFTET MED IP-STANDARDENS SIGILLNIVÅ ÄR HÅLLBAR UTVECKLING
  Det är viktigt att man jobbar på alla fronter för att hitta metoder som säkerställer grödornas förmåga att anpassa sig till klimatförändringarna och att vi kan ha en trygg livsmedelsförsörjning i framtiden. Växtförädling är ett viktigt spår, liksom att arbeta med moderna tekniker som genmodifiering. Det finns dock alldeles för starka frågetecken för flera av dagens tillämpningar av GMO. Utvecklingen genom genmodifiering av herbicidresistenta grödor som soja har t ex givit upphov till ogräs som i sin tur är resistenta mot ogräsmedlen vilket inte är hållbart. (Läs mer Ökad användning och dokumenterad resistens mot växtskyddsmedel hos ogräs i Brasiliens sojaproduktion, Christel Cederberg, SIK) Ansvaret för miljöpåverkan, oönskad spridning av pollen och ekonomisk skada är idag inte tydligt eller reglerat, och makten över maten internationellt sett ligger till allt för stor del hos bioteknikföretagen.

 • ETT GMO-FRITT ALTERNATIV
  Livsmedel och blommor som bär och marknadsförs med märkningen Svenskt Sigill är ett kvalitetssäkrat GMO-fritt alternativ. Certifiering enligt denna nivå i IP-standarden innebär ett förbud mot odling av och utfodring med GMO-grödor och detta kontrolleras av oberoende part.