Välkommen till Sigill Kvalitetssystems sidor för företag och intressenter.

Under den här menyn har vi samlat information för dig som är producent eller företagare och vill veta mer om vad en IP-certifiering innebär. Genom att klicka på valfri produktionsinriktning når du den del av IP-standarden som gäller inom området.

Läs om IP-standarden och vad en IP-certifiering kan göra för dig och ditt företag.

Här finns information om IP-standarden, affärsmässiga fördelar med en certifiering samt information om ägaren Sigill Kvalitetssystem. 

KONTROLLMÄRKET SVENSKT SIGILL

Läs om kontroll- och ursprungsmärket Svenskt Sigill samt tillvalsmärket för Klimatcertifierad.    

 

Senast uppdaterat 2015-02-17

INTRÄDESREVISION

Revisionen ska omfatta alla regelpunkter och verifieringskrav i regelverket.

För certifiering av primärproduktion och livsmedelshantering och förädling gäller lite olika villkor vid inträdesrevision.


INTRÄDESREVISION PRIMÄRPRODUKTION

Dokumentation till den produkt/gröda som ska certifieras ska täcka produktens hela produktions-/odlingsperiod, även om anmälan gjorts efter det att produktionen påbörjats.
Minst en anmäld gröda inom varje modul ska kontrolleras vid skörd.


Vid djurhållning måste företaget kunna styrka att IP-reglerna följts lika länge som den karenstid som gäller vid inköp av djur, genom dokumentation kring djurskötsel, foder m.m, dock minst 3 månader.


Alla djurgrupper inom den djurhållning som ska ingå i IP-certifieringen ska kontrolleras. Om det finns krav på betesgång ska kontroll av djurhållningen utföras både under betesperiod och under stallperiod.


INTRÄDESREVISION HANTERING OCH FÖRÄDLING AV LIVSMEDEL, SLAKTTRANSPORT OCH SLAKT
Dokumentation för minst en månad ska kunna uppvisas och dokumentationen ska avse alla produkter/produktionslinjer i verksamheten. Minst en produktionslinje ska vara igång vid revision. Det innebär att för företag som bedriver säsongsproduktion sker revision under säsongen.